Разходите за пенсии надхвърлят 9 млрд. лева за първите шест месеца на годината

Разходите за изплащането на пенсиите у нас достигат 9.037 млрд. лева за първите шест месеца на годината. Сумата нараства с 29.8% на годишна база или с 2.07 млрд. лева, сочат данните на Националния осигурителен институт за консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Разходите за пенсии оформят почти целия размер на общите разходи по бюджета на ДОО, които възлизат на 10.15 млрд. лева към края на месец юни тази година, като нарастват с 2 млрд. лева на годишна база. В същото време приходите по бюджета на ДОО са далеч по-ниски – едва 5.42 млрд. лева за първото полугодие.

В резултат на това трансферите от републиканския бюджет за покриване на тази разлика нарастват до 4.88 млрд. лева нето към края на юни. Казано с други думи, близо 5 млрд. лева не стигат за покриването на разходите по бюджета на ДОО.

Броят на пенсионерите за юни 2023 г. е с 5 290 по-малък спрямо година по-рано. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 734.72 лв., което е с 1.59 лв. (0,2%) по-малко в сравнение с размера за предходния месец. В сравнение с юни 2022 г. средният размер е нараснал със 119.95 лв. или 19.5%.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за юни 2023 г. е 807.65 лв. Той е по-нисък от този за май с 1.51 лв.(0.2%). Спрямо юни миналата година средният размер е със 143.48 лв. или 21.6% по-висок, посочват от НОИ.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 юни 2023 г. са в размер на 1.042 млрд. лева. Отчетените разходи са с 28.9 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 година.

Източник на новини